Dotacje   ZUS to projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i zapobieganiu chorobom zawodowym. Polska Grupa Wózkowa zachęca do korzystania z projektu inwestycyjnego, który odnosi się przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).Od kilku lat można uzyskać z ZUS dotację na poprawę warunków pracy. Wśród inwestycji poprawiających bezpieczeństwo znajdują się również:

  • urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
  • dotacje z ZUS na wózek widłowy czyli wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń.

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji otrzymają Państwo na stronie:

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.

Rozwiń