Polityka prywatności serwisu www.grupa-pgw.pl ( obowiązuje od dnia 24.05.2018 r. )

W związku z zapewnieniem właściwej ochrony Państwa danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” przedstawiamy następujące informacje.

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polska Grupa Wózkowa z siedzibą w Warszawa, 02-237, ul. Rakowska 16/25, NIP 7010013309, REGON 365118109.

2.Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy: biuro@grupa-pgw.pl lub telefonicznie + 48 511 669 925.

3.Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną,
 • przesłania zamówionych materiałów informacyjnych, reklamowych i ofert,
 • realizacji zamówienia/umowy,
 • realizacji zgłoszenia serwisowego lub reklamacyjnego,
 • obsługi posprzedażnej,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 • dostosowania Serwisów internetowych do potrzeb Użytkowników,
 • tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonalności Serwisów, a w tym statystyk oglądalności,
 • dla celów podatkowych i rachunkowych.

4.Każdy, kogo dane osobowe są zbierane może zażądać od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przeniesienia danych osobowych.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisów internetowych oraz do przesyłania ofert, realizacji zamówień, umów, usług serwisowych, montażowych itp.

6.Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

7.Państwa dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi związane z wysyłką zamówionego towaru oraz usług płatniczych; podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

8.Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

9.Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy preferencji użytkowników, konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczny dobór reklam i oferty handlowej w oparciu o dane zebrane na stronie internetowej.

10.Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

11.Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku

12.Wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. Do 25 maja 2018 roku urzędem właściwym będzie Giodo, natomiast po w/w dacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym RODO.

13.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

14.Zapisy niniejszego regulaminu mogą ulec w każdej chwili zmianie, bez uprzedniego poinformowania użytkowników serwisu.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

 

Rozwiń